LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Unikátní mezinárodní vzdělávací akci Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den uspořádala Česká stomatologická komora jako hlavní organizátor již podruhé. Letos se konala dne 19. 5. 2023, a to stejně jako loni v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.

Na odborném obsahu se kromě ČSK podílely partnerské komory ze Saska, Bavorska a Rakouska. V celodenním programu zazněla řada přednášek v podání významných osobností nominovaných jednotlivými komorami. Tato akce je zajímavou příležitostí pro pohled na aktuální odborná témata zubního lékařství z různých úhlů a na základě zkušeností sousedících evropských zemích, které k sobě mají historicky velmi blízko. Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den má díky celkovému pojetí vysokou společenskou úroveň a je významným příspěvkem ke spolupráci komor.

Akce se konala pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, Karlovarského kraje a města Karlovy Vary.

Reportáž z letošního Česko-sasko-bavorsko-rakouského stomatologického dne připravujeme do letního dvoučísla LKS 7 – 8/2023.