LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Komora připravuje pro své členy tradiční vánoční koncert, který se bude konat v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, a to v pátek 15. prosince 2023 od 16.30 hod. Těšíme se na vás, případně i váš doprovod, v příjemné atmosféře adventního období!

Místenky na koncert si můžete zajistit na tiskovém oddělení ČSK:

Mgr. Veronika Dufková

e-mail: dufkova@dent.cz

18. 11. 2023

LKS 11/2023

LKS. 2023; 33(11): 188

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: