LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vědecká rada ČSK byla na svém zasedání dne 22. 5. 2020 rekordně produktivní, asi i díky dostatečnému času na přípravu materiálů během pandemie koronaviru.

Vědecká rada ČSK se po neplánované „koronavirové“ přestávce sešla v květnu v Apolence a projednala několik důležitých stanovisek.

Nejprve byla schválena Doporučená ochrana před přenosem virových respiračních onemocnění v době epidemie. Cílem je zobecnit zkušenosti z doby pandemie COVID-19 a využít je, ať už přijde v budoucnu epidemie čehokoli podobného. Mít připravený dokument, se kterým už můžeme rychle pracovat od prvního dne.

Dalším zásadním bodem bylo projednat a schválit doporučení pro ošetřování pacientů s krvácivými stavy. Dokument se snaží poskytnout základní doporučení pro práci praktického zubního lékaře, neboť v posledních letech došlo k nástupu nových medikamentů a je potřeba je bezpečně integrovat při ošetřování našich pacientů. Posunula se otázka etablování implantologie jako samostatného podoboru s prvními formulacemi kurikula, které dopracuje pracovní skupina před dalším jednáním vědecké rady. Zpracováno bylo doporučení, kdo a za jakých podmínek by měl pracovat ve stomatologii s botulotoxinem. Vědecká rada odmítla profesi dentální preventistky a podpořila systém dentálních hygienistek jako součásti dentálního týmu a bude dál pracovat na kvalifikaci lektorů dentální hygieny. Mimo jiné se rozeběhla i příprava pozice České republiky u tzv. udržitelné stomatologie.

Materiály budou předloženy představenstvu ČSK a informován bude i sněm ČSK. Další zasedání vědecké rady ČSK je naplánováno na podzim tohoto roku.

20. 6. 2020

LKS 06/2020

Print: LKS. 2020; 30(6): 97

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: