LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vědecká rada ČSK se sešla 14. 12. 2018 v Apolence. Věnovala se zejména třem tématům, k nimž v uplynulých měsících zpracovávala odborné stanovisko.

Vědecká rada ČSK (zleva): MUDr. Luděk Vališ (ProMikro AMS), MUDr. Eva Šrámková (ČOS), prof. MUDr. Tibor Neméth, DrSc. (SMFCH ČLS JEP), prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc. (ČES), prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (za univerzity), MUDr. Pavel Chrz (ČSCHS), doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. (ČSDS).

Stanoviska se týkají bezpečného odstraňování amalgámových výplní (viz str. 5), frekvence bite-wingů a doporučených postupů pro sedaci v dětské stomatologii (podrobněji viz výše na této stránce ve zprávě z představenstva ČSK).

Na snímku ze zasedání VR ČSK jsou (zleva): MUDr. Luděk Vališ (ProMikro – AMS), MUDr. Eva Šrámková (ČOS), prof. MUDr. Tibor Neméth, DrSc. (SMFCH ČLS JEP), prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc. (ČES), prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (za univerzity), MUDr. Pavel Chrz (ČSCHS), doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. (ČSDS).

20. 1. 2019

LKS 01/2019

Print. LKS; 2019, 29(1): 4

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: