LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Průběžně se konají profesní zkoušky, fotografie je z 3. 10. 2023. Členy zkušební komise byli (zleva) MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, MUDr. Martina Karnoldová a MUDr. Markéta Libánská.

Průběžně se konají profesní zkoušky, fotografie je z 3. 10. 2023. Členy zkušební komise byli (zleva) MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, MUDr. Martina Karnoldová a MUDr. Markéta Libánská.

První z kurzů jednorázového vzdělávacího programu Snímatelná protetika se uskutečnil v Apolence dne 24. 10. 2023. Lektory byli MDDr. Jindřich Charvát, Ph.D., a Bc. Alexandra Seidlová (obr. 1).

Online certifikovaný kurz Lékařské ozáření v zubní radiodiagnostice ve dnech 27. a 28. 10. 2023 absolvovalo 98 všeobecných a dětských sester (obr. 2). Nyní ještě musí splnit předepsané počty vyšetření. Prezident ČSK k tomu uvádí: „Nejde jen o papír. Využívejme vyškolené sestry a předělejme si praxi. Mějme bite-wingy už když jdeme ke křeslu, nezdržujme se s tím. OPG a CBCT jenom indikujme a přesně určeme, ale nedělejme. Komora plánuje další kurzy, díky nimž nelékařští pracovníci legálně zvládnou spoustu činností. Lékaři mohou dělat jinou práci.“

Brněnské stomatologické fórum se koná 1. 12. 2023 v Hotelu Quality Brno.

Program je zveřejněn na www.dent.cz (Vzdělávání).