LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jsou v roce 2020 změny ve výši minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných?

Ano, jako každý rok i v roce 2020 dochází ke změnám u minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných. Ti, kteří vykonávají tzv. hlavní činnost, budou u sociálního pojištění platit minimální zálohu ve výši 2544 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné podnikající v rámci vedlejší činnosti budou platit minimální zálohu ve výši 1018 Kč. Nová výše záloh se platí až po podání Přehledu za rok 2019.

U zdravotního pojištění se minimální záloha zvedla na částku 2352 Kč. Nová výše minimální zálohy se platí už od ledna 2020. Jestliže osoba samostatně výdělečně činná platila v roce 2019 částku menší než 2352 Kč, je nutné zálohu zvednout na tuto částku.