LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Členové zkušební komise (zleva): MUDr. Lucie Kocourová, MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D., a MUDr. Zbyněk Mach.

Komora postupně obnovuje prezenční formu vzdělávání. Po uvolnění epidemiologických opatření se dne 12. 5. 2020 uskutečnily profesní zkoušky – první po dvouměsíční pauze. Pod rouškami na fotografii vlevo jsou členové zkušební komise MUDr. Lucie Kocourová, MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D., a MUDr. Zbyněk Mach. Na prvním kurzu se posluchači sešli v Apolence 1. 6. 2020 a chirurgické téma přednášel MUDr. Karel Šťastný, CSc.

Chirurgické téma přednášel MUDr. Karel Šťastný, CSc.

20. 6. 2020

LKS 06/2020

Print: LKS. 2020; 30(6): 94

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: