LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
MUDr. Eduard Cimbura, CSc.

Téměř padesát let pracoval na Stomatologické klinice LF UK a FN Plzeň na protetickém  oddělení, kde své bohaté zkušenosti předával mladším kolegům a studentům. Jeho odchod všichni vnímáme jako obrovskou ztrátu nejen z pohledu profesního pro jeho hluboké odborné znalosti a výukové schopnosti, ale také z pohledu lidského. Jako lékař, kolega a učitel proslul laskavým přístupem plným pozitivního nadhledu
neutuchajícího optimismu. Byl přirozenou autoritou, připravený vždy pomoci.

Výrazně se angažoval také v práci pro ČSK. Od roku 1994 byl zástupcem ČSK v ERO-FDI, v letech 1997 – 2001 zastával funkci generálního sekretáře ERO-FDI. Byl odborníkem  Komory pro obor protetická stomatologie, v letech 2005 – 2009 byl členem představenstva ČSK a od roku 2009 až do svého skonu byl členem čestné rady ČSK.

Zemřel dne 26. 10. 2023 ve věku nedožitých 77 let.

S úctou vzpomínají

Kolegyně a kolegové z LF UK a FN v Plzni

OSK Plzeň

Česká stomatologická komora

18. 11. 2023

LKS 11/2023

LKS. 2023; 33(11): 192

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: