LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se sešla na pravidelném zasedání v Apolence, sídle Komory.

Pro revizní komise a čestné rady je velkým pomocníkem oddělení ADŘ (administrativa pro disciplinární řízení). Jednotlivé referentky ADŘ jsme vám představili v minulém LKS 1/2019 v seriálu o Kanceláři ČSK. Koncem ledna se referentky sídlící v Apolence sešly na pracovní poradě i se svou olomouckou kolegyní. Zleva jsou Mgr. Markéta Čechová, olomoucká Mgr. Veronika Zábojová, Veronika Skácelová a vedoucí oddělení Ludmila Pohanková.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tj. zasíláním ekonomické dokumentace z oblastí, zápisů z jednání představenstev OSK a stížnostmi. Konstatovali jsme, že „zasílací morálka“ se výrazně zlepšila, přesto však je třeba apelovat na oblastní komory, aby zasílaly ekonomickou dokumentaci včas, protože jinak účetní firma nemůže provést potřebné úkony.

Valnou část jednání jsme věnovali cizojazyčným kolegům, jejich povolením k pobytu a k výkonu praxe. Přes mnohá upozornění odborným zástupcům zaměstnavatelů se nám nepodařilo upřesnit některá data. Nezbyde než komunikovat s krajskými úřady, a proto děkujeme prezidentovi ČSK za nabídku pomoci při této komunikaci.

17. 2. 2019

LKS 02/2019

Print: LKS. 2019; 29(2): 24

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: