LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se sešla na pravidelném zasedání v Apolence, sídle ČSK.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. kontrolou zasílání ekonomické dokumentace z OSK, evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK a kontrolou plnění rozpočtu ČSK za rok 2019. S potěšením jsme konstatovali kompletaci protokolů o inventarizaci majetku OSK za rok 2019 a úplnou evidenci stížností za rok 2019.

Některé členy ČSK překvapila výše členských příspěvků pro rok 2020. A to i přesto, že o změně kategorií příspěvků byli od loňského květnového sněmu ČSK průběžně a detailně informováni jak v časopise LKS a na webu Komory, tak přímo ve svých OSK např. na oblastních sněmech. Příspěvky jsou složeny ze dvou částí: pro centrum a pro oblast. Centrální zůstaly na úrovni r. 2019, ale nově pro všechny členy – tedy i pro pracující důchodce nebo zaměstnance. Výše příspěvků pro oblast je zcela v kompetenci oblastního sněmu a jeho hlasování. V některých oblastech jsou tyto příspěvky dle našeho názoru zbytečně vysoké. Je třeba zvážit plánované výdaje OSK tak, aby peníze byly použity také na něco jiného než na placení daní.