LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné zasedání revizní komise ČSK se uskutečnilo před jednáním sněmu ČSK ve Špindlerově Mlýně.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tj. zasíláním dokumentů v rámci činnosti OSK, závěrečných stanovisek RK OSK k ukončeným prověřováním stížností apod. Rádi jsme konstatovali, že k 9. 5. 2023 byly uhrazeny členské příspěvky ve výši 99 % z vystavených platebních předpisů. Dík za to patří také Kanceláři ČSK. Ta mj. rovněž podala žaloby celkem na osm členů, kteří neuhradili členský příspěvek za poslední tři roky.

Majoritní náplní jednání pak byla příprava zprávy pro jednání sněmu za rok 2022 a za uplynulé období 2023 a zprávy k hospodaření ČSK v roce 2022. Zkontrolovali jsme též plnění rozpočtu ČSK za rok 2022 a měsíce 1–3/2023, k čemuž nebyly námitky. Pokud se týká hospodaření ČSK, evidujeme pohledávky po splatnosti v celkové částce cca 244 tisíc Kč. Jedná se o osm firem, jejichž dluhy jsou v rozmezí mezi 15 až 62 tisíci Kč, a tři firmy s dluhem do 10 tisíc Kč. Pohledávky jsou za inzerci v časopise LKS a pronájem výstavní plochy na akcích ČSK a jejich úhradu Kancelář ČSK průběžně řeší.

Činnost OSK v roce 2022 vykazuje pouze drobné nedostatky – ve třech OSK (Praha 2, Prostějov a Rychnov nad Kněžnou) se ani jednou nesešlo představenstvo, od dvou OSK (Jihlava, Klatovy) nebyl k 10. 5. 2023 do Kanceláře ČSK doručen zápis z jednání představenstva. Činnost OSK v roce 2023 revizní komise průběžně kontroluje. Zápis z inventarizace majetku OSK neposlalo k 10. 5. 2023 celkem 7 OSK. Členové některých RK OSK se zúčastnili jednání PŘ OSK.