LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné zasedání revizní komise ČSK bylo výjezdní a uskutečnilo se ve Velkých Karlovicích.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. kontrolou zasílání dokumentace z OSK, evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK, stížnostmi a kontrolou plnění rozpočtu centra ČSK za 1. čtvrtletí roku 2023. Byla také provedena kontrola pokladny v Kanceláři ČSK. Stejně tak jsme probírali placení příspěvků a seznam dlužníků ČSK. Zúčastnili jsme se obou dnů jednání představenstva ČSK, v sobotu společně s představiteli SKZL.

Bohužel se stále opakuje několik pochybení. Neochota ošetřit svého akutního registrovaného pacienta – s bolestí nelze objednat za rok! Velmi často také smluvní lékaři ZP nenabídnou plně hrazené ošetření. Všechny kanálky asi nemusí být nutně ošetřeny pod mikroskopem...