LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné zasedání revizní komise ČSK se konalo v Apolence, sídle ČSK.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. kontrolou zasílání zápisů z jednání představenstev OSK a zasílání zápisů z jednání RK OSK, a dále kontrolou plnění rozpočtu ČSK za období 1 – 8/2023 a úhrad pohledávek ČSK. Při této kontrole jsme nezjistili žádné nedostatky. Věnovali jsme se také předběžné přípravě zprávy pro listopadové jednání sněmu ČSK.

Neustále platí, že pacientovi je u smluvního lékaře ZP nutno nabídnout plně hrazené ošetření. Mnohdy také vázne komunikace mezi ošetřujícím a pacientem – nedostatečné vysvětlení návrhu, hlavně protetického ošetření. Totéž platí u nehrazených výkonů a mnoho stížností pramení z tohoto nedostatku.