LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné zasedání revizní komise ČSK se konalo v Brně, den před jednáním sněmu ČSK.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. kontrolou evidence zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK a kontrolou plnění rozpočtu ČSK. Důležitým bodem byla též příprava zprávy RK ČSK pro sněm. Dalšími body jednání byla kontrola pohledávek, zahraničních cest, nákladů na Apolenku, stavu účtu sociálního fondu a účtu klinik. Byla provedena také kontrola plnění závazků plynoucích z poskytnutého příspěvku členům ČSK z účtu klinik. Jednali jsme též o návrhu dr. Luboše Steklého na úpravu výše členských příspěvků a poplatků a o navrženém schodkovém rozpočtu ČSK na rok 2024. Z našeho rokování vyplynulo několik bodů pro jednání sněmu ČSK. Někteří členové RK ČSK se pak zúčastnili jednání představenstva ČSK.