LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné zasedání revizní komise ČSK se konalo v Apolence.

Zabývali jsme se běžnou agendou a kontrolou zasílání zápisů z jednání sněmů OSK, z jednání RK OSK a PŘ OSK apod. Kontrolovali jsme plnění rozpočtu ČSK za měsíce 1–10/2023. Byla též provedena fyzická kontrola pokladny v Kanceláři ČSK.

Věnovali jsme se řešení stížností na úrovni oblastí i dozoru centra u stížností, kde byl vyjádřen nesouhlas se závěrem RK OSK.

ČSK podala z vlastního podnětu stížnost na poskytovatele požadujícího na svých internetových stránkách „konzultační“ poplatek, bez něhož nebude pacienty registrovat. Taková praxe je proviněním proti vnitřním řádům ČSK. Opakovaně upozorňujeme na nepřípustnost účtování doplatků u výkonů plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Přejeme všem kolegyním a kolegům pevné zdraví v novém roce.