LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se sešla na pravidelném zasedání v Apolence.

Zabývali jsme se obvyklou problematikou, tzn. evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK v roce 2023 a 2024, kontrolou plnění rozpočtu ČSK za rok 2023. Konstatovali jsme, že finanční prostředky ČSK byly obhospodařovány správně jak ve výdajové, tak v příjmové části.

Valnou část zasedání naplnilo projednávání dozoru nad šetřením stížností z OSK, kterých v poslední době velmi přibylo. Dále se revizní komise zabývala tím, že se objevují podněty, z nichž je zjištěno, že někteří členové ČSK neplní povinnosti související s ustavením do funkce odborného zástupce poskytovatele vyplývající z řádů ČSK.

Někteří členové RK ČSK se zúčastnili jednání představenstva ČSK.