LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vývoj situace v ČR pochopitelně omezil i činnost ČSK, ale komorový život se ani zdaleka nezastavil, jak o tom informujeme na dalších stránkách tohoto vydání LKS. Zástupci ČSK se mimo jiné zúčastnili:

  • 7. 10. jednání zdravotního výboru PS ČR, kde doc. R. Šmucler a dr. R. Houba prezentovali téma „Stomatologie v ČR – co je potřeba řešit a jak“.
  • 15. 10. zasedání Vědecké rady MZ, kde doc. R. Šmucler prezentoval nová odborná doporučení ČSK kolegům z jiných oborů. Velmi byla kvitována zejména problematika ošetřování při antikoagulační a antiagregační terapii. A přednesen byl nový projekt k problematice fokální infekce, ke kterému se hned připojily odborné společnosti zejména z kardiologie.
  • Média. Některé z mediálních aktivit Komory dokumentují naše fotografie.
Začátek října a rozhovor s doc. R. Šmuclerem pro TV NOVA. Téma: covid, covid, covid... A jako evergreen „nedostatek zubních lékařů“.
Pressklub na Frekvenci 1 dne 14. října. Doc. R. Šmucler: „Konečně posluchače i moderátora zase zajímá stomatologie více než covid!“

21. 11. 2020

LKS 11/2020

Print: LKS. 2020; 30(11): 182

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková
  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: