LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Během prosince 2023 uskutečnila ČSK v Apolence řadu pracovních jednání.

Na fotografii zleva: Mgr. Jiří Slavík, MUDr. Robert Houba, Ph.D., doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a za KZT představitelé jejího nového vedení –viceprezidentka Deana Hejnová, MBA a prezident Mgr. Lukáš Seidl, MPA.

S předsedy OSK byla v listopadu na sněmu ČSK v Brně diskutována spolupráce s Komorou zubních techniků ČR. A hned v pondělí 4. 12. 2023 se uskutečnila v Apolence schůzka, jíž se za ČSK zúčastnili doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Robert Houba, Ph.D., Mgr. Jiří Slavík a za KZT představitelé jejího nového vedení – prezident Mgr. Lukáš Seidl, MPA, a viceprezidentka Deana Hejnová, MBA. Dnes už je personálně obsazena společná pracovní komise a s novým vedením KZT řeší ČSK jak ono zmiňované MDR, tak i kompetence zubních techniků, proměnu oboru a novou podobu navrhovaných zákonů.

Dlouhodobě se snažíme o změny v oboru parodontologie. Chybějí kolegové, kteří by přebírali delegovanou péči, a to zejména v oblasti onemocnění sliznic, prekanceróz. Přemýšlíme o podobách zvýhodnění u zdravotních pojišťoven. Ale také je potřeba budovat větší praxe, kde s parodontologem pracuje několik dentálních hygienistek, neboť společně dosáhnou lepších výsledků. Další jednání se uskutečnilo 13. 12. 2023 se zástupcem České parodontologické společnosti MUDr. Ladislavem Zárubou. Na snímku je s prezidentem ČSK doc. Romanem Šmuclerem a viceprezidentem ČSK dr. Robertem Houbou.

Na fotografii zprava: MUDr. Ladislav Záruba, doc. Roman Šmucler a viceprezident ČSK dr. Robert Houba.

20. 1. 2024

LKS 01/2024

LKS. 2024; 34(1): 5

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: