LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař podmíní ošetření pacienta povinností nejprve absolvovat dentální hygienu, neboť návštěva dentální hygienistky je ze strany pacienta vždy dobrovolná.

Pacient se obrátil na Českou stomatologickou komoru se stížností, že jeho registrující zubní lékař, který je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou, ho jako pojištence odmítl ošetřit s odůvodněním, že nejprve musí absolvovat povinnou dentální hygienu na pracovišti registrujícího zubního lékaře. Hlavním argumentem pro takovýto postup ze strany zubního lékaře bylo to, že pacient se pravidelně nedostavoval na preventivní lékařské prohlídky, a tedy není možné bez provedení dentální hygieny nastavit léčebný plán a diagnostikovat zubní kazy.

Čestná rada se s názorem zubního lékaře na podmínění ošetření absolvováním dentální hygieny neztotožnila. Ve svém rozhodnutí jednoznačně vyslovila názor, že nastavení takových postupů v zubní ordinaci, které podmiňují ošetření pacientů provedením dentální hygieny, odporuje v současné době obecně nastaveným standardům ve stomatologické péči a rovněž platné právní úpravě. Čestná rada rovněž vyslovila jednoznačný závěr, že návštěva dentální hygienistky je a musí být ze strany pacienta vždy dobrovolná, nesmí být zubním lékařem vynucována a ani následné ošetření pacienta nemůže být návštěvou dentální hygienistky podmiňováno.

Tento závěr o dobrovolnosti návštěvy dentální hygienistky je dle názoru čestné rady nutno pak aplikovat jak na řádně registrované pacienty, tak rovněž i na takové osoby, které má zubní lékař teprve v plánu převzít do své péče a tyto osoby jako pacienty zaregistrovat.