LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař, který je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou, požaduje po pacientovi, jakožto pojištěnci, samostatně finanční úhradu za provedení plastického otisku dolní čelisti z důvodu následného zhotovení standardních dolních celkových snímatelných zubních náhrad, neboť tento zdravotnický výkon je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Pacient se obrátil na Českou stomatologickou komoru se stížností, že jeho registrující zubní lékař, který je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou pacienta, provedl plastický otisk dolní čelisti, za který následně požadoval po pojištěnci úhradu částky ve výši 450 Kč, neboť dle tvrzení zubního lékaře není provedení plastického otisku pro účely zhotovení standardních dolních celkových snímatelných zubních náhrad hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Čestná rada ve svém rozhodnutí vyslovila závěr, že zubní lékař v případě, kdy se rozhodne vstoupit do smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou, je povinen dodržovat veškeré povinnosti, ke kterým se ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou zavázal, a současně dodržovat zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Čestná rada v rámci odůvodnění svého rozhodnutí tak připomíná, že zubní lékař má povinnost vždy primárně nabídnout pojištěnci takové řešení jeho zdravotního problému, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Současně je také nepřípustné, aby za tyto výkony plně hrazené z veřejného pojištění zubní lékař samostatně pacientovi účtoval finanční částky, které jsou již zahnuty v kódu č. 82211 pro zdravotní pojišťovny týkající se zhotovení dolních standardních celkových snímatelných zubních náhrad.