LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Nový zubní průkaz, který prošel v loňském roce významnou proměnou, je nyní nejen užitečnou pomůckou připomínající rodičům, jak často navštěvovat se svým dítětem zubního lékaře, ale díky kreslenému komiksu si ho oblíbili i malí pacienti. Pro rok 2020 byly zubní průkazy vydány v počtu 140 000 kusů.

Zubní průkaz dítěte na rok 2020

Informace o loňské nové podobě zubního průkazu se mezi rodiči rychle rozšířila a říkají si o něj i ti, kteří mají původní průkaz ještě platný.

Zubní průkaz dítěte vydává Česká stomatologická komora ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a olomouckou tiskárnou Epava již 16 let. Tiskárna zajišťuje tisk zubních průkazů a jejich vkládání do Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého, Státní zdravotní ústav poskytuje kvalifikovaný odhad počtu nově narozených dětí v daném roce a oba materiály distribuuje do všech porodnic v ČR.

Tisk a vkládání zubního průkazu do zdravotního a očkovacího průkazu hradí už léta Česká stomatologická komora z vlastních prostředků, ale našla cestu, jak jeho financování podpořit i z jiných zdrojů.

Již několik let se na tisku zubních průkazů podílejí zdravotní pojišťovny a pro rok 2020 naše poděkování za finanční pomoc patří Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, Oborové zdravotní pojišťovně a RBP zdravotní pojišťovně.