LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mohu na práci sestry v zubní ambulanci zaměstnat zubního technika?

Nikoliv. Asistovat zubnímu lékaři při práci u křesla může podle stávající právní úpravy jen všeobecná sestra, dentální hygienistka nebo zubní instrumentářka, případně jiný zubní lékař. Přitom platí, že příslušnou kvalifikaci zaměstnanec již musí mít, není proto možné na pozici všeobecné sestry, dentální hygienistky, zubní instrumentářky a samozřejmě ani zubního lékaře zaměstnávat studenty či jiné osoby, které se na získání příslušné odborné způsobilosti teprve připravují.

Zubní technik, asistent zubního technika ani zdravotnický asistent nejsou k výkonu asistence zubnímu lékaři při práci u křesla podle stávajících právních předpisů způsobilí. Připravuje se nová právní úprava, která by měla okruh zdravotnických pracovníků způsobilých k asistenci zubnímu lékaři rozšířit, zatím však není jasné, zda a kdy taková právní úprava bude schválena.