LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pražské stomatologické fórum

15. 3. 2019

9.00-16.30 hod.

Kongresové centrum Praha

Ostravské stomatologické fórum

22. 3. 2019

9.00-16.30 hod.

Imperial Hotel Ostrava

Program akcí:

Bezpečná a profitabilní stomatologická praxe!

Program obou akcí bude zaměřen především na témata týkající se provozu zubní praxe (např. elektronizace zdravotnictví, EET, úhrady stomatologické péče v roce 2019, správné vedení zdravotnické dokumentace po novele včetně skartace a GDPR, autorské právo v ordinaci zubního lékaře, jak správně kalkulovat ceny...)

Odborná témata

  • Praha, MUDr. Petr Barták: Minimální invazivní náhrada zubu – alternativa můstku a implantátu?
  • Ostrava, MUDr. Jan Štembírek: Polymorbidní pacienti a jejich ošetřování
    Součástí akcí bude také výstava dentálních firem.

Podrobný program a on-line registrace: www.dent.cz (Vzdělávání/Kalendář akcí)