LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Martina Bejdová vystudovala zubní lékařství na 1. LF UK v Praze, kde promovala v r. 2014. Od té doby pracuje na Stomatologické klinice dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, kde se věnuje klinické stomatologii a dentoalveolární chirurgii. Podílí se na výuce mediků a v rámci svého doktorského studia se věnuje aplikacím Nd:YAG laseru ve stomatologii. Výsledky své práce pravidelně prezentuje na konferencích doma i v zahraničí.

Kontakt

 martina.bejdova@fnmotol.cz

Články autora