LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Nela Jouklová, Ph.D., (*1990, roz. Pilbauerová) absolvovala v r. 2014 obor zubní lékařství na LF UK v Hradci Králové. Obdržela cenu děkana jako nejlepší absolventka magisterského studijního programu Zubní lékařství. Během studia byla na tříměsíční stáži ve Sparks Dental v kanadské Ottawě. Od r. 2014 je zaměstnána na Stomatologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové na oddělení záchovné stomatologie a endodoncie. Věnuje se převážně estetické stomatologii a endodoncii. Zajímá se o moderní postupy a technologie v zubním lékařství. Podílí se na teoretické a praktické výuce studentů v českém i anglickém jazyce. Pravidelně se účastní vědeckých kongresů a seminářů, na nichž také často přednáší. V roce 2020 ukončila postgraduální studium a i nadále se věnuje výzkumu kmenových buněk zubní dřeně.

Kontakt

 nela.pilbauerova@lfhk.cuni.cz

Články autora