LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Jitka Levorová (*1988) promovala v r. 2012 na LF UK v Plzni (obor Zubní lékařství). Od téhož roku pracuje na oddělení maxilofaciální chirurgie Stomatologické kliniky (dříve Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie) 1. LF UK a VFN Praha, zároveň je zařazena do předatestační přípravy v oboru Orální a maxilofaciální chirurgie. Od r. 2013 je studentkou doktorského studijního programu experimentální chirurgie. Je autorkou kapitoly v knize Atlas léčby onemocnění temporomandibulárního kloubu (Machoň V, Hirjak D, a kol., Triton, 2014), autorkou a spoluautorkou článků v zahraničních impaktovaných časopisech, autorkou a spoluautorkou několika přednášek (v ČR a zahraničí). Je členkou International Association of Oral and Maxillofacial Surgery (IAOMS).

Kontakt

 jitka.levorova@gmail.com

Články autora