LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Martin Máša v r. 2019 absolvoval studium v oboru Zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Poté začal pracovat na parodontologickém oddělení Kliniky zubního lékařství LF UP v Olomouci. V dalším akademickém roce nastoupil na doktorský studijní program, v jehož rámci se věnuje výzkumné činnosti se zaměřením na využití probiotik v parodontologické léčbě. V současnosti pracuje také v privátní praxi v Bratislavě.

Kontakt

 martinkomasa@gmail.com

Články autora