LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Šárka Mrázková (*1987) po ukončení studia oboru zubní lékařství na LF UP v Olomouci začala pracovat v soukromé zubní ordinaci v Havířově. Od března 2014 absolvuje předatestační ortodontickou přípravu na Klinice zubního lékařství LF UP v Olomouci, kde se také podílí na teoretické a praktické výuce studentů zubního lékařství, včetně výuky zahraničních studentů.

Články autora