LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D., (*1979) vystudoval obor stomatologie na 1. LF UK, kde též obhájil titul Ph.D. Ve své klinické i vědecké praxi se zabývá parodontologií. Věnuje se pregraduální výuce studentů zubního lékařství na oddělení parodontologie Stomatologické kliniky 1. LF UK a postgraduální výuce zubních lékařů v rámci své přednáškové činnosti. Je autorem nebo spoluautorem publikací v mezinárodních vědeckých časopisech.

Kontakt

 jaroslav.mysak@vfn.cz

Články autora