LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Tomáš Novák (*1986) absolvoval v r. 2010 obor zubní lékařství na LF MU Brno. V letech 2010 – 2011 pracoval v soukromé stomatologické klinice Primadent v Čadci. V letech 2011 – 2014 působil ve vlastní praxi v Žilině a od roku 2015 pracuje v privátní praxi Dental Studio, s. r. o., v Bratislavě. Od počátku své soukromé praxe se zaměřuje na mikroskopickou záchovnou stomatologii a endodoncii.

Kontakt

 stomatom@gmail.com

Články autora