LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Již pojedenácté zvou organizátoři vzdělávací akce Škachův den dentální hygienistky, studenty tohoto oboru i stomatology, kteří mají k dentální hygieně blízko, na tuto tradiční vzdělávací akci. Bude se konat 12. 2. 2020 v pražském Divadle U Hasičů.

Garantem Škachova dne je Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky v Praze. V čele organizačního týmu opět stojí MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, (na fotografii) a MUDr. Ladislav Kindl, kteří budou účastníky programem provázet.

Ti z vás, kteří se dříve Škachova dne zúčastnili, mohou jen potvrdit laskavou a přátelskou atmosféru, stejně jako erudované komentáře předních odborníků. Tak jako v minulosti, i při 11. ročníku Škachova dne nebude nouze o řadu hodnotných informací, nových poznatků či připomenutí ověřených faktů.

Zajímavá témata a vystoupení kvalitních přednášejících nepochybně zaujmou posluchače, kteří tak mají šanci rozšířit si již nabyté vědomosti, nahlédnout jiné aspekty známých problémů, případně diskutovat nad aktuálními tématy a samozřejmě dozvědět se informace zcela nové.

Zváni jsou všichni, kteří dentální hygienu mají rádi, mají o ni zájem a usilují o její úspěšný rozvoj v naší zemi.

Detailní informace o konání 11. Škachova dne a přihlášky najdete na www.skachuvden.cz.