LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné jednání RK ČSK proběhlo standardním způsobem v Apolence.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK a kontrolou plnění rozpočtu ČSK za 1–10/2020. Proběhla také kontrola hotovosti v pokladně v Kanceláři ČSK. Dále jsme se věnovali stížnostem a někteří členové RK ČSK se odpoledne zúčastnili jednání představenstva ČSK.

Projednali jsme několik stížností na postup RK OSK. Pokud RK ČSK předává stížnosti k dořešení na RK OSK, je třeba dodržovat lhůty vyřízení – mnohdy ale ani po půl roce či déle RK OSK nezašle závěrečné stanovisko.

Bohužel jsme konstatovali nárůst stížností nejen pacientů, ale i lékařů na etiku. V případě pacientů je to dáno nenabídnutím možnosti výkonu nebo výrobku plně hrazeného ze zdravotního pojištění, eventuálně chybějící informace o nutnosti úhrady ještě před výkonem nehrazeným. U lékařů se jedná hlavně o nekolegiální jednání, např. nevhodné posuzování práce předchozího kolegy.

Zamysleme se všichni nad svým chováním – jak vůči pacientům, tak vůči kolegům.