LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zveřejňujeme aktuální adresář stomatologických klinik jednotlivých lékařských fakult a fakultních nemocnic v ČR. Kancelář ČSK jej zpracovala k 30. 4. 2018 na základě veřejně dostupných informací uvedených zejména na webových stránkách. Vzhledem k nedávným změnám na vedoucích postech univerzit uvádíme také aktuální přehled jejich rektorů, děkanů LF a také proděkanů pro zubní lékařství u těch LF, na nichž probíhá výuka magisterského programu Zubní lékařství a tento proděkan je jmenován.

Stomatologická Klinika 1. LF UK a VFN Praha

pracoviště:

U Nemocnice 2 (pavilon A10-A11), 128 08 Praha 2

Karlovo náměstí 32 (budova A, 4. a 5. patro), 121 11 Praha 2

Kateřinská 32, 128 08 Praha 2

http://stomatologie.lf1.cuni.cz, www.vfn.cz

Sekretariát:

tel.: 224 963 191, e-mail: blanka.knakalova@vfn.cz (Blanka Knákalová)

Přednosta: doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

tel.: 224 963 191, e-mail: rene.foltan@vfn.cz

Primářka (MF chirurgie): MUDr. Gabriela Pavlíková

tel.: 224 963 009, e-mail: gabriela.pavlikova@vfn.cz

Primář (ambulance): MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D.

tel.: 224 966 815, e-mail: jaroslav.valach@vfn.cz

Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5-Motol

www.lf2.cuni.cz

Sekretariát:

tel.: 224 433 101

e-mail: stomatologie@lfmotol.cuni.cz

e-mail: michaela.hercegova@fnmotol.cuni.cz (Michaela Hercegová)

Přednostka: prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA

tel.: 224 433 100

e-mail: tatjana.dostalova@lfmotol.cuni.cz

Primář: MUDr. Milan Hubáček

tel.: 224 433 150

e-mail: milan.hubacek@fnmotol.cuni.cz

Stomatologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Šrobárova 50 (pavilon N), 100 34 Praha 10

www.lf3.cuni.cz

Sekretariát:

tel.: 267 163 277

e-mail: stomsec@fnkv.cz

e-mail: jitka.cioffi@fnkv.cz (Jitka Cioffi)

Přednosta: MUDr. Jiří Borovec

tel.: 267 163 284

Primář: MUDr. Pavel Hájek

tel.: 267 163 288, e-mail: pavel.hajek@fnkv.cz

Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

www.fnhk.cz

Sekretariát:

tel.: 495 832 102

e-mail: bazantoval@lfhk.cuni.cz (Lenka Bažantová)

Přednosta: doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.

tel.: 495 832 562

e-mail: radovan.slezak@fnhk.cz, slezak@lfhk.cuni.cz

Primář: MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.

tel.: 495 832 142

e-mail: jakub.suchanek@fnhk.cz, suchanekj@lfhk.cuni.cz

Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň

Alej svobody 80, 301 00 Plzeň

www.fnplzen.cz, www. lfp. cuni.cz

Sekretariát:

tel.: 377 104 701

e-mail: dundova@fnplzen.cz (Jitka Dundová)(LF)

e-mail: cibulkovaj@fnplzen.cz (Jana Cibulková)(FN)

Přednosta: doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.

tel.: 377 104 700, e-mail: zicha@fnplzen.cz

Primář: MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.

tel.: 377 104 702, e-mail: hrusak@fnplzen.cz

Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc

Palackého 12, 772 00 Olomouc

www.kzl.upol.cz

Sekretariát:

e-mail: zubni@fnol.cz

tel.: 585 859 232

e-mail: hana.svobodova@upol.cz (Hana Svobodová)

tel.: 585 859 246

e-mail: zuzana.krizkova@fnol.cz (Zuzana Křížková)

Přednosta: doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.

tel.: 585 859 229, e-mail: spidlenm@tunw.upol.cz

Primářka: MUDr. Věra Konečná

tel.: 585 859 220

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Pekařská 664/53 (budova S2), 656 91 Brno

www.fnusa.cz

Sekretariát:

tel.: 543 183 407

e-mail: sekr.stk@fnusa.cz, ludmila.markova@fnusa.cz (Ludmila Marková)

Přednostka:

prof. et prof. MUDr. et MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

tel.: 543 183 406

e-mail: lydie.izakovicova-holla@fnusa.cz, holla@med.muni.cz

Primář: MUDr. Lubomír Freyburg, CSc.

tel.: 543 183 408, e-mail: lubomir.freyburg@fnusa.cz

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

www.fnol.cz

Sekretariát:

tel.: 588 444 552, e-mail: ucoch@fnol.cz

e-mail: radka.dosoudilova@fnol.cz (Radka Dosoudilová)

Přednosta: doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.

tel.: 588 444 551

e-mail: peter.tvrdy@fnol.cz

Primář: MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.

tel.: 588 444 316, e-mail: richard.pink@fnol.cz

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN Brno

Jihlavská 340/20 (pavilon L, patro: 17. NP), 625 00 Brno-Bohunice

www. fnbrno.cz

Sekretariát:

tel.: 532 232 484, e-mail: kucoch@fnbrno.cz

e-mail: knotkova.emilie@fnbrno.cz (Emilie Knotková)

Přednosta: doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.

tel.: 532 232 494, e-mail: bulik.oliver@fnbrno.cz

Primář: MUDr. Petr Pokorný

tel.: 532 232 297, e-mail: pokorny.petr@fnbrno.cz

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF OU a FN Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

www.fno.cz

Sekretariát:

tel.: 597 375 909

e-mail: irena.starostkova@fno.cz (Irena Starostková)

Přednosta: MUDr. Jiří Stránský, Ph.D., MBA

tel.: 597 375 901

e-mail: jiri.stransky@fno.cz