LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Každoročně v LKS vzpomínáme na sv. Apolenu, jejíž svátek připadá na 9. únor. Tentokrát sáhneme po naprosté kuriozitě v zobrazování této světice. Filatelisté zbystřete! Je to sv. Apolena na poštovních známkách.

Při příležitosti 13. světového sjezdu zubních lékařů FDI ve Vídni, který se konal od 10. do 16. října 1982, byla vydána tato známka. Vytvořil ji Sepp Bruckner, rytinu zhotovil Kurt Leitgeb. Zajímavá je i původní předloha – fotografie s rozměry 75 x 85 mm. Rozměry známky: 36 x 28 mm. Náklad dosáhl úctyhodných 3,55 milionu kusů.

Z dostupných pramenů se zatím podařilo zjistit, že sv. Apolena je ve filatelii doslova raritou. Na rozdíl od výtvarného umění, kde se s jejím zobrazením potkáváme v průběhu staletí poměrně často.

Pouze ve třech zemích světa byly doloženy poštovní známky s portrétem světice, jak vidíte na vyobrazených ukázkách. Na druhé straně nás zaujalo, že přece jen existuje několik textů, jež se zabývají zubním lékařstvím ve filatelii. V r. 1990 vydaly dr. Ha nnelore T. Loevy s Alethou Kowitz pub likaci Dentistry on Stamps (nakladatelství K & L Publishing, Chicago, USA). Podobně pak dr. Adolf W. Schwartz vydal v r. 1995 vlastním nákladem dílo An organized comprehensive dental collection of stamps.

S dalším pojednáním se ještě setkáme v časopise Zahnärztliche Mitteilungen Spolkové komory zubních lékařů v Německu, a to pod titulem Philatelistisch-Odontologisches Panoptikum autora dr. Otto Maria Harsche (r. 1983).

V r. 1975 zveřejnil časopis Quintessenz tři články dr. M. W. Martina z města Columbus v USA se slibnými tituly: Dentists and postal stamps, A postal gallery of dental science, A postal excursion into the area of dental drugs.

Zahnärztliche Mitteilungen v r. 1995 vydaly společný článek autorů dr. Erica Curtise (USA) a dr. Hanse Petera Hoheisela (Německo) s titulem Dentální klenoty z papíru. Redakce si tehdy neodpustila jemný stomatologický humor, když v úvodu k článku konstatovala, že i „poštovní známky mají zuby“...

Při příležitosti 13. světového sjezdu zubních lékařů FDI ve Vídni, který se konal od 10. do 16. října 1982, byla vydána tato známka. Vytvořil ji Sepp Bruckner, rytinu zhotovil Kurt Leitgeb. Zajímavá je i původní předloha – fotografie s rozměry 75 x 85 mm. Rozměry známky: 36 x 28 mm. Náklad dosáhl úctyhodných 3,55 milionu kusů.
Za známkou s hodnotou jednoho zlatého se skrývá tajemný a dosud nerozluštěný příběh. Byla vydána v r. 1989 v zubolékařské praxi Petera Thiela v Den Haagu (Nizozemsko), a to především s reklamními záměry. Peter Thiel osobně vytvořil předlohu Apolenky a dokonce si nechal její autorství chránit. Náklad není znám. Rozměry: 40 x 30 mm. Navzdory této propagaci nebyla prý zubolékařská praxe pana doktora nijak úspěšná...
Poštovní známka vydaná během stomatologického sjezdu v San Marinu v září 1979. Vznikla v rytecké dílně tvůrce Courvoisiera (křestní jméno bohužel neznáme) podle dřevořezu ze 14. stol. uloženého ve sbírce Královské školy zubního lékařství ve Stockholmu. Rozměry: 27 x 40 mm, náklad 700 000 kusů.
Nakonec zařazujeme pro zajímavost známku s tematikou zubního lékařství, ale bez zobrazení portrétu sv. Apoleny. Byla vydána na souostroví Svaté Heleny, které patří Velké Británii. Proto je vyobrazena hlava královny. Známka patří do tematické série zobrazující různé profese, a to se sedmi různými finančními hodnotami. Na známce v hodnotě jedné penny (druhé nejlevnější...) je zobrazen zubní lékař se svým unitem. Autor a náklad nejsou známy, známka má rozměry 44 x 37 mm. Perličkou je existence dvou známek s tímto motivem s různě označenými hodnotami: z r. 1968 jako „1 d“ (kdy se 1 penny odvozovalo jako 1/240 libry) a pak z r. 1971 s označením hodnoty „1 p“ (když se po zavedení desetinné soustavy 1 penny stalo 1/100 libry).