LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Bavorské dentální dny 2018.

Tuto událost komentuje doc. Roman Šmucler: „Bavorské dentální dny jsem navštívil po delší době, jako prezident ČSK, nejenom proto, abychom zintenzivnili spolupráci s naším významným sousedem. Ta byla znovu obnovena již účastí prezidenta bavorské komory na fóru pořádaném v rámci PDD 2018. Říjnové setkání v Mnichově ale bylo hlavně příležitostí potkat se s představiteli dalších komor v čele s německou a rakouskou, ale třeba i chorvatskou. Vyjasnili jsme si stanoviska na řadu otázek a společně jsme se připravovali na listopadové jednání v Bruselu. Přemýšleli jsme i o realizaci nové strategie FDI ve smyslu stomatologie jako mnohem šířeji medicínsky pojatého oboru. V další etapě je společný projekt s rakouskou, bavorskou a saskou komorou na vytvoření spolupráce, abychom si navzájem pomohli zejména organizačně při ošetřování a třeba i vykazování přeshraničních pacientů.“

10. 11. 2018

LKS 11/2018

Print: LKS. 2018; 28(11): 238

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: