LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident ČSK

Úvodní graf z titulní strany nechce říct nic menšího, než že my, zubní lékaři, jsme z velké části úředníky, kteří bezmála polovičku své pracovní doby a svého pracovního života věnujeme sepisování nejrůznější administrativy. Jsou to sice data z Německa, ale u nás je to asi velmi podobné a bohužel takto exaktní data nemáme. Něco má hluboký smysl, jako lékařské záznamy, plány terapie, doporučení spolupracujícím kolegům. Ale jiné nás vyčerpává a o smyslu úspěšně pochybujeme. Nejrůznějšími hlášeními na úřady počínaje a konče vyplňováním „papírů“, které nám často nakázal někdo na školení s poukazem snad na možnou kontrolu a dechberoucí pokuty.

Přepočtu-li administrativní zátěž v České republice na peníze, stojí nás to – přesněji řečeno pacienty – asi 10 miliard korun ročně. Kdyby se nám podařilo snížit administrativní zátěž jenom o 5 %, což je velmi neambiciózní předpoklad, bylo by to 500 milionů korun, ale myslím si, že se dá ušetřit i miliarda. Přepočteno na lékaře, tisíc z nás by najednou mělo volné ruce a mohli bychom se od rána do večera věnovat svým pacientům. Rozhodně by zmiňovaný nedostatek zubních lékařů, který je spíše lokálně a finančně podmíněn, už vůbec nebyl.

Proto se chceme jako Česká stomatologická komora, ale i Koalice soukromých lékařů, na administrativu v roce 2018 soustředit. Je to téma, kde zcela nepochybně budeme mít podporu pacientů a dá se tu leccos dokázat i v našem relativně chudém státě. Pokud se chcete připojit, přečtěte si na str. 30 informace k plakátu, který můžete použít ve své ordinaci. Tak se do toho zkusme opřít, ať je těch věcí, které nás zdržují od skutečného léčení pacientů, co nejméně.

14. 2. 2018

LKS 02/2018

Print: LKS. 2018; 28(2): 27

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: