LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V březnu vychází letošní první číslo čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), vědeckého recenzovaného časopisu, jehož vydávání převzala ČSK.

Časopis ČSPZL č. 1/2021 přináší tři původní práce a jeden přehledový článek. Publikována je epidemiologická studie olomouckých autorů Výskyt nediagnostikovaných ortodontických anomálií na základních školách Olomouckého kraje (Kamínková P., Dírer P., Kamínek M.). Pod klinickou studií Kariogenní mikroflóra u dětí s kazem časného dětství a u jejich matek jsou podepsáni autoři (Bartošová M., Kukletová M., Izakovičová Hollá L.) z brněnské stomatologické kliniky. Retrospektivní studie Fraktury mandibuly a jejich vztah k poranění skeletu hlavy a krku je dílem autorů z Olomouce. Přehledové sdělení Vybrané vlastnosti súčasných endodontických sealerov: časť 2 je dílem autorského kolektivu z Olomouce (Rosa M., Morozova Y., Moštěk  R., Jusku A., Kováčová V., Somolová L., Voborná I., Kovalský T.). Vydání obsahuje také Rejstřík ČSPZL 2020 – a to jak obsahový, tak podle autorů.

Novinka DOI: Na základě smlouvy ČSK se společností Solen Software byla zakoupena licence na software Actavia. V této souvislosti ČSK podala žádost o členství ve společnosti Crossref a nyní už článkům z ČSPZL přidělujeme DOI – a to i zpětně od roku 2010. To vše nám umožní propojit se s globální sítí dalších členů Crossrefu.

Jak jsme již informovali, tištěná verze časopisu ČSPZL je určena pouze pro předplatitele jako prestižní výsada. Ostatní zájemci se mohou s hlavními články seznámit v češtině a s vybranými nově také v angličtině v elektronické verzi na www.prolekare.cz (sekce Odborné časopisy).

20. 3. 2021

LKS 03/2021

Print: LKS. 2021; 31(3): 69

Autor:

Rubrika:

Téma: