LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V září vychází letošní třetí číslo čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), vědeckého recenzovaného časopisu, jehož vydávání převzala ČSK.

Časopis ČSPZL č. 3/2020 přináší tři původní práce, z toho dvě od domácích autorů a jednu od autorského kolektivu z Německa. Publikovány jsou studie: Vliv kyseliny hyaluronové o nízké, střední a vysoké molekulární hmotnosti na lidské kmenové buňky zubní dřeně (Schmidt J., Pilbauerová N., Soukup T., Suchánek J.), Přesnost okrajového a vnitřního dosedu chrom-kobaltových korunek s různými typy preparace včetně pomocných prvků; CAD/CAM vs. konvenční technika (Walczak K., Friedrichs D., Meissner H., Boening K.), Unicone Plus vs. Unicone – in vitro studie cyklické únavy při různých teplotách okolního prostředí (Jusku A., Jirásek P., Petřivalská A., Rosa M., Staněk J., Harvan Ľ.).

Tištěná verze tohoto vydání je určena pouze pro předplatitele (podrobně viz níže). Ostatní zájemci se mohou s články seznámit v češtině a nově také v angličtině v elektronické verzi na www.prolekare.cz (sekce Odborné časopisy).

Předplatné ČSPZL na rok 2021 pro Česko

Formulář pro objednávku předplatného najdete na www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy).

Celoroční předplatné:

  • Pro členy ČSK a studenty zubního lékařství: 300 Kč
  • Pro firmy, instituce, soukromé osoaby: 650 Kč

Objednávku předplatného zašlete na adresu:

ČSK, Slavojova 22, 128 00  Praha 2

Ing. Jolana Kunrtová

e-mail: kunrtova@dent.cz

tel.: +420 234 709 630

 

Předplatné ČSPZL na rok 2021 pro Slovensko

Celoroční předplatné:

30 € s DPH (cena 7,5 € / 1 vydání)

Distribuci formou předplatného na Slovensku zajišťuje: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.

Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183, 830 00  Bratislava 6

Infolinka: +421 800 188 826

e-mail: predplatne@abompkapa.sk

www.ipredplatne.sk

Tištěný časopis ČSPZL: nyní jako prestižní výsada pro předplatitele

Časopis „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL) nám roste počtem čtenářů i článků, nově i v angličtině. Už se nebojíme o jeho přežití, naopak plánujeme jeho zařazení do databází Scopus, PubMed apod., aby se stal významným vědeckým periodikem, které bude nejenom přinášet zajímavé příspěvky, ale bude i startovacím můstkem pro naše mladé odborníky ke světovému uznání a českým habilitacím. V tuto chvíli je časopis ČSPZL dostatečně znám i díky své open access elektronické verzi na www.prolekare.cz. Česká stomatologická komora proto už nadále nebude tištěnou verzi ČSPZL rozesílat zdarma všem členům Komory. Tištěný časopis se stane určitou prestižní odbornou výsadou pro předplatitele.

V současnosti je mezi předplatiteli tištěné verze řada „skalních fanoušků“ a podporovatelů českého vědeckého časopisu se stodvacetiletou historií, ale věříme, že počet odběratelů moderního odborného čtvrtletníku se brzy zvýší. Komora nikdy nebude na vydávání tohoto časopisu vydělávat, pouze se snaží dostat příjmy a výdaje do relativně přijatelného stavu. Ušetřené prostředky za výrobu tištěného časopisu ČSPZL ve velkém nákladu a za poštovné investujeme do elektronických publikačních systémů ke zvýšení dohledatelnosti jednotlivých článků v odborných databázích a potažmo i citovanosti.

Projekt se díky redakční radě ČSPZL v čele s doc. MUDr. Janem Veverkou, CSc., rozvíjí rychleji, než jsme plánovali v nachystaných finančních mantinelech. Tak snad už v horizontu několika málo let budeme časopisem s prestižním zařazením do největších mezinárodních databází.