LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Reforma řádů Komory

LKS 09/2020 19. 9. 2020 Co vás zajímá

V červnu 2020 schválil sněm Komory několik nových řádů, které v souhrnu tvoří tzv. velkou reformu řádů Komory. Jde o zcela nový organizační řád, který nahradil řadu dosavadních předpisů Komory, a o související úpravy řádu jednacího, volebního a disciplinárního.

74. jednání sněmu ČSK

LKS 09/2020 19. 9. 2020 Události

Oznamujeme, že 74. jednání sněmu České stomatologické komory se koná 7. – 8. listopadu 2020 v Mikulově (hotel Galant Mikulov, Mlýnská 2, Mikulov). Na tomto jednání sněmu se budou konat volby prezidenta ČSK pro funkční období 2021 – 2025.

Sedace dospělých a dětí ve stomatologii

LKS 09/2020 19. 9. 2020 Knihovna

Vydání knihy doc. MUDr. Ladislava Hesse, DrSc., aktuálně reaguje na zvyšující se poptávku po nabídce sedativních technik ve stomatologické praxi. Od doby, kdy byla napsána poslední souhrnná publikace na podobné téma „Sedace v praxi zubního lékaře“ (autorů V. Ščigel, L. Hess, P. Michálek), uplynulo již 13 let, a od té doby došlo k některým významnějším posunům, kterým jsou právě v předkládané knize věnovány…