LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Dne 21. září má naše Komora narozeniny. Gratulace! Tohoto roku dvacáté deváté. A právě proto jsme začali už před dvěma lety chystat dárek k třicátým kulatinám v roce 2021. Je jím kompletní přepracování řádů České stomatologické komory.

Skoková změna směrem ke komoře západního typu. ČSK si vybojovala své pevné místo v řízení oboru, ale daří se nám jít dál a postupně získáváme svojí dobrou prací kompetence, které dříve byly na krajských nebo státních úřadech, či na odborných společnostech. Nemůžeme mít menší cíl, než postupně změnit legislativu v naší republice a s tím související vlastní fungování tak, abychom byli zcela nezávislí a samosprávní.

Jsou věci, které reformou řádů dotahujeme. Jsou věci, které nás ještě čekají, například větší vliv na vzdělávání nelékařských profesí, vyšší schopnost regulovat systém práce zdravotních pojišťoven. A jsou i výzvy daleko v budoucnosti. Zdánlivě nedosažitelné, ale kdo nesní, nic velkého nedokáže. Mluvím třeba o samostatném penzijním zajištění zubních lékařů, tak jako to mají kolegové v Německu, což jistě v České republice nedokážeme ani za jedno, ani za dvě volební období, ale takovým směrem chceme jít.

S tímto vydáním LKS dostávají členové Komory také zvláštní tištěnou přílohu s kompletním zněním řádů. Věnujte, prosím, pozornost i komentáři k řádům, který najdete uvnitř LKS. S novými předpisy se můžete seznámit samozřejmě i na webových stránkách.

Řády budou vstupovat v život a vznikne jistě i řada precedentů do budoucna, které budou dotvářet novou tvář české stomatologie na prahu čtvrtého desetiletí jejího vývoje. Odcházejí staré řády ČSK, skvělé dílo našich předchůdců. Ať žijí řády nové, štafeta, kterou posíláme příští generaci!