LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V září vychází třetí číslo již 123. ročníku časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), vědeckého recenzovaného čtvrtletníku, jehož vydávání převzala ČSK.

Časopis ČSPZL č. 3/2023 publikuje tři odborné přehledové články. První s názvem Gingivální recesy a ortodontická léčba je dílem kolektivu autorů A. Janková, I. Marek, P. Vyhlídalová z LF UP Olomouc. Sdělení shrnuje současné poznatky týkající se vztahu ortodontické léčby ke vzniku gingiválních recesů. Druhý přehledový článek Modely chrupu vytvořené pomocí intraorálního skenování a 3D tisku, jehož autorem je M. Šimek z FN Motol, přináší velmi komplexní přehled používaných metod. Česko-slovenský kolektiv autorů M. Štefanatný, M. Starosta, R. Žižka, J. Štefanatná nabízí přehledový článek na téma Peri-implantitída: nechirurgická terapia. V zářijovém vydání ČSPZL je také zveřejněn sborník abstraktů ze Dne výzkumných prací 2023, nejvýznamnější tuzemské vědecké stomatologické konference.

Článkům z ČSPZL přidělujeme DOI (digitální identifikátor objektu), a to i zpětně od roku 2010.

Tištěná verze časopisu ČSPZL je určena pouze pro předplatitele jako prestižní výsada. Online objednávku předplatného najdete na www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy).

Ostatní zájemci se mohou s hlavními články seznámit v češtině a s vybranými také v angličtině v elektronické verzi na cspzl.dent.cz nebo www.prolekare.cz (sekce Odborné časopisy).

Připomínáme, že články pro časopis ČSPZL je možné nabídnout redakci výhradně vložením rukopisu do redakčního systému na webu cspzl.dent.cz (na horní modré listě složka „Vložit rukopis“).