LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pátek 27. 5. 2022 se v Grandhotelu Pupp uskutečnil úspěšný první mezinárodní stomatologický den v Karlových Varech. Jednalo se o společnou vzdělávací akci stomatologických komor z Česka, Saska, Bavorska a Rakouska. Mezinárodní setkání se konalo pod záštitou ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petra Kulhánka, primátorky města Karlovy Vary Ing. Andrey Pfeffer Ferkelové, MBA, a za účasti posluchačů z tuzemska i zahraničí.

Dr. Christian Berger, prezident Bavorské stomatologické komory, během slavnostního zahájení osobně převzal z rukou prezidenta ČSK doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., ocenění, které mu udělila ČSK loni v září u příležitosti 30. výročí ČSK za rozvoj spolupráce mezi oběma komorami. Vpravo je předseda OSK Karlovy Vary MUDr. Faez Al Haboubi.

Zahájení Česko-sasko-bavorsko-rakouského stomatologického dne (ČSBR) proběhlo za účasti prezidenta ČSK doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., předsedy OSK Karlovy Vary MUDr. Faeze Al Haboubiho, prezidenta Bavorské stomatologické komory (BLZK) Dr. Christiana Bergera, viceprezidenta Saské stomatologické komory (LZKS) prof. Dr. Klause W. Böninga, člena představenstva Rakouské stomatologické komory (ÖZÄK) prof. MR Dr. Svena Orechovského a 1. náměstka primátorky města Karlovy Vary Mgr. Tomáše Trteka.

Prvním předneseným příspěvkem bylo historické ohlédnutí za stomatologií v posledních sto letech a za vztahy českých a německých stomatologů z úst doc. MUDr. Otakara Brázdy, CSc. Následovala sekce představitelů komor, kteří hovořili o systémech úhrad stomatologické péče. Zajisté je to inspirace nejen pro představitele stomatologických komor navzájem.

Do odborné části si každá z účastnických komor zvolila téma a svého významného přednášejícího. Bavorská komora prezentovala implantologii a erudovaným přednášejícím byl prof. Dr. Dr. Joachim A. Zöller. Saskou komoru reprezentovala prof. Dr. Nicole Passia, která se věnovala snímatelným náhradám na zubech a implantátech. Rakouská komora si prostřednictvím univ. prof. Dr. Constantina von See, MaH, zvolila téma umělé inteligence a jejího využití ve stomatologii a zubní technice. ČSK byla zastoupena doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., který hovořil o laseru, botulotoxinu a injekční výplni v dnešní stomatologické a obličejové chirurgii, a MUDr. Janem Streblovem, jenž se zaměřil na autotransplantaci zubů.

Příjemným zakončením vzdělávacího dne byla slavnostní večeře ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp, po kterém následoval koncert Epoque Quartet, jímž byl celý tento den příjemně zakončen.

Při odjezdu bylo ze stran účastníků a zástupců stomatologických komor slyšet mnoho uznalých a děkovných slov za uspořádání této mezinárodní vzdělávací akce, první svého druhu.

Akce v karlovarském regionu byla atraktivní také pro dentální firmy – celkem deset jich přivítalo možnost přímo se setkat se zdejší odbornou veřejností.

Z diskuze na ČSBR: Německý plán léčby a nákladů na protetiku

Komentář zveřejňujeme v tomto vydání LKS na str. S107 v rubrice Co vás zajímá.

V popředí účastníků akce, která se konala v reprezentačních prostorách Grandhotelu Pupp, jsou zástupci rakouské komory ÖZÄK (zleva) Dr. Sven J. Orechovsky a Dr. Jörg Krainhöfner.
Doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc., (ČR) hovořil o vztazích mezi českými a německými stomatology v posledních sto letech.
Další český přednášející MUDr. Jan Streblov se v odborném programu zaměřil na autotransplantace zubů.
Prof. Dr. Nicole Passia (Sasko) se věnovala problematice snímatelných náhrad.
Zajímavé téma umělé inteligence si zvolil prof. Dr. Constantin von See (Rakousko).
Saskou stomatologickou komoru (LZKS) reprezentoval viceprezident prof. Dr. Klaus W. Böning.
Implantologie v podání prof. Dr. Dr. Joachima A. Zöllera (Bavorsko).
Koncert Epoque Quartet příjemně uzavřel celodenní mezinárodní setkání.
Pohled do sálu Česko-sasko-bavorsko-rakouského stomatologického dne v Grandhotelu Pupp.
Slavnostní zahájení Česko-sasko-bavorsko-rakouského stomatologického dne.
Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a prezident Bavorské stomatologické komory Dr. Christian Berger.
Ze sálu během přednášek.
Představitelé stomatologických komor hovořili o systému úhrad stomatologické péče v jednotlivých zemích. Za ČSK vystoupil její prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Z výstavy dentálních firem, kterých se na Česko-sasko-bavorsko-rakouském stomatologickém dni prezentovalo celkem deset.
Z výstavy dentálních firem, kterých se na Česko-sasko-bavorsko-rakouském stomatologickém dni prezentovalo celkem deset.

23. 7. 2022

LKS 07-08/2022

Print: LKS. 2022; 32(7 – 8): 130 – 131

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc
  • Dagmar Hynková

Rubrika:

Téma: