LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den v Karlových Varech si vysloužil uznání

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Reportáž

V pátek 27. 5. 2022 se v Grandhotelu Pupp uskutečnil úspěšný první mezinárodní stomatologický den v Karlových Varech. Jednalo se o společnou vzdělávací akci stomatologických komor z Česka, Saska, Bavorska a Rakouska. Mezinárodní setkání se konalo pod záštitou ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petra Kulhánka, primátorky města Karlovy Vary Ing. Andrey Pfeffer Ferkelové, MBA, a za účasti…

Pražské dentální dny 2022

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Události

Jubilejní 25. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny se koná ve dnech 14. – 15. 10. 2022 v O2 universum.

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 11. díl

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Poradny

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař ve své zubní ordinaci provede extrakci zubu bez předchozího písemného souhlasu pacienta, ačkoli písemný souhlas pacienta s extrakcí zubu je vyžadován dle § 96 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Zdroje financování, úvěry a leasingy

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Poradny

Zdroje financování, respektive pasiva (také někdy známo jako zdroje krytí), jsou takové zdroje, díky nimž může naše firma hradit své potřeby – hradit náklady nebo pořizovat různý majetek (aktiva).

Souběh funkce předsedy OSK a člena sněmu ČSK

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 O čem se mluví

Řády ČSK neumožňují výkon více funkcí zároveň, výjimkou je současný výkon funkce člena představenstva či přímo předsedy OSK a člena sněmu ČSK (sněmovníka) nebo zástupce člena sněmu ČSK. Většina oblastí tuto výjimku využívá, ale celá třetina oblastních komor má naopak funkci předsedy a sněmovníka oddělenu. Zůstává otázkou, zda předseda, který se neúčastní jednání sněmu ČSK, má dostatek informací pro výkon…