LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Vědecká rada MZ

Vědecká rada MZ zasedala 19. 11. 2019. O obsahu jednání informuje prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.: „Vyšší kompetence sester, zejména předepisování – to je podle mého názoru dobré a praktické, jen musíme pár detailů dotáhnout (Spolupráce s lékaři? Odpovědnost? Financování?). Hovořilo se také o novém systému očních prohlídek. Nebo o tom, kde se bude v Brně učit farmacie, o vzdělávání mladých lékařů a dělení úvazků mezi školy a nemocnice. Všechno to dává smysl.“

14. 12. 2019

LKS 12/2019

Print: LKS. 2019; 29(12): 240

Autoři:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: