LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

 

První ročník konference s názvem Dens Sanus Olomucensis proběhl ve dnech 18. až 19. 9. 2020 v Olomouci. Akce tak volně navázala na tradici odborných setkání pro lékaře v klinické praxi, započatých v Olomouci již v osmdesátých letech minulého století cyklem přednášek „Olomoucké stomatologické dny“. Reagovaly především na potřebu zvyšování znalostí v oblasti pedostomatologie a později pokračovaly jako „Pedostomatologické dny“, které se dodnes konají střídavě v Olomouci a Plzni.

Pro velký zájem z řad praktických lékařů o přednášky na stomatologická témata vznikla v roce 2009 konference „Víme, jak na zubní kaz“. Pořádala ji nezisková organizace Arak ve spolupráci s Klinikou zubního lékařství v Olomouci. V listopadu roku 2019 se konal její desátý, a poslední, ročník. Byl doprovázen výstavou „Historie a současnost zubního lékařství v Olomouci“ ve Vlastivědném muzeu Olomouc (viz LKS 12/2019).

Vedení Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nechtělo přerušit tradici pořádání těchto odborných akcí, a tak vznikla myšlenka konference s názvem „Dens Sanus Olomucensis“ (Olomoucký zdravý zub). Navzdory koronavirovým omezením se podařilo ji v září úspěšně zrealizovat.

Budova Teoretických ústavů LF UP v Olomouci ve svých posluchárnách přivítala ve třech sekcích lékaře-stomatology (včetně studentů zubního lékařství), dentální hygienistky a zdravotní sestry a také zubní techniky.

Organizátorům se podařilo sestavit velmi kvalitní odborný program s prestižními přednášejícími z České republiky i ze zahraničí. Koronavir samozřejmě ohrozil či dokonce znemožnil účast několika lektorů. Organizátoři a technici u některých přednášejících však doslova z hodiny na hodinu připravovali online přenos odborných sdělení ke všeobecné spokojenosti účastníků konference. Bohatá diskuze svědčila o tom, že přednášky se zajímavými tématy napříč stomatologií měly úspěch. Účastníci konference také kvitovali možnost osobně, tedy fyzicky se účastnit takové odborné akce.

Nakonec se v sekci Lékaři z 15 pozvaných přednášejících zúčastnilo 9 prezenčně a 2 online. V sekci Dentální hygienistka, zdravotní sestra se zúčastnilo všech 9, z toho 6 prezenčně a 3 formou online přenosů; v sekci Zubní technik se také podařilo zrealizovat všech 6 přednášek, z toho 5 prezenčně a 1 online (bližší informace na www.denssanus.cz).

Součástí konference byla i hojná účast vystavujících firem ve vstupní hale budovy teoretických ústavů. Mnohé z nich se sponzorsky podílely na organizaci kongresu. Za všechny jmenujme generálního partnera konference firmu Schafferová, a hlavní partnery: firmy Lasak, Colgate a Prodenta.

Úspěch u účastníků měl prezidentský večer v hotelu Flóra. Příjemné bylo přátelské posezení u sklenky vína. Program večera byl zpestřen vystoupením nejen profesionálních umělců, ale i lékařů z Kliniky zubního lékařství v Olomouci.

Pořadatelé konference z Kliniky zubního lékařství LF UP a FN v Olomouci věří, že po úspěšném debutu bude následovat i další ročník a že se z Dens Sanus Olomucensis stane tradiční podzimní stomatologická akce v univerzitní metropoli na Hané.

21. 11. 2020

LKS 11/2020

Print: LKS. 2020; 30(11): S165

Autor:

Fotografie

  • Archiv LF UP Olomouc

Rubrika:

Téma: