LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

K 1. 9. 2022 byl jmenován novým přednostou Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN Brno MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.

MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.

Jménem Komory dr. V. Peřinovi upřímně gratulujeme a přejeme mu v této významné funkci hodně úspěchů, elánu a také trpělivosti.

Česká stomatologická komora

15. 10. 2022

LKS 10/2022

Print: LKS. 2022; 32(10): 164

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: