LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jak to bude s EET? Slyšel jsem, že byla úplně zrušena.

Evidence tržeb nebyla zrušena. Povinnost evidovat tržby, která měla pro zubní lékaře začít platit od ledna 2021, byla zákonem odložena až do roku 2023. Pokud se tedy nic dalšího nezmění, budou poskytovatelé zdravotních služeb v oboru zubní lékařství povinni evidovat tržby až od 1. ledna 2023.