LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vážení čtenáři,

časopis LKS právě vstoupil do nového, již 33. ročníku. Každý měsíc ho pečlivě připravujeme tak, aby pro vás „elkáeska“ byla stále zajímavá, inspirativní, poučná, ale i zábavná. A právě k takovému čtenářskému „osvěžení“ patří rubrika Fotoúsměv, pro niž redakci zasíláte své zajímavé a vtipné fotografie. Pro toto první vydání roku 2023 jsme „na rozjezd“ vybrali novoroční snímek, který vyfotografovala Zuzana Hromádková, referentka Vzdělávacího střediska ČSK.

A co má romantický pohled na olomoucké náměstí společného se stomatologií? Přece mnohé! V Olomouci na lékařské fakultě studují budoucí zubní lékaři, pracují tu stovky kolegů sdružených ve velké oblastní stomatologické komoře, koná se zde mnoho regionálních i „celokomorových“ vzdělávacích akcí...

Ať už se letos budeme společně potkávat kdekoli, přejeme vám, aby to byla vždy setkání přínosná a milá.

Fotografie s výstižným textem zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz nebo poštou na adresu redakce časopisu LKS.

21. 1. 2023

LKS 01/2023

LKS. 2023; 33(1): S16

Autor:

Fotografie

  • Zuzana Hromádková

Rubrika:

Téma: