LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Úhrady stomatologické péče v roce 2023

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Co vás zajímá

Vývoj jednání o cenách hrazené stomatologické péče pro letošní rok byl velmi nestandardní a prakticky napínavý do poslední chvíle.

Stomatologické výrobky v roce 2023

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Poradny

Slyšela jsem, že se od ledna 2023 nějak mění číselníky plně hrazených stomatologických výrobků. Je to pravda? Změnila se nějak pravidla týkající se vykazování stomatologických výrobků?

Pozvánka na Pražské a Ostravské stomatologické fórum

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Odborné akce

Vzdělávací středisko ČSK vás zve na jarní stomatologická fóra v Praze a v Ostravě (PSF, OSF), tradiční celodenní vzdělávací akce (9.00 – 16.15 hod.). Součástí bude také výstava dentálních firem.

Dentální fokusy na Brněnském stomatologickém fóru

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Reportáž

Brněnské stomatologické fórum, které se konalo dne 25. 11. 2022, zaujalo nebývalé množství zubních lékařů. Česká stomatologická komora totiž nabídla velmi atraktivní program. Odpolední blok byl věnován tématu „Fokální infekce – Nový algoritmus péče“, kde přednášející z jednotlivých medicínských oborů veřejnosti představili závěry mezioborové pracovní skupiny, která se touto problematikou pod vedením ČSK již dlouhodobě zabývá. Oceňována byla i další odborná sdělení…

Akce SDUZ 2023 připraveny

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Události

Na přípravě Světového dne ústního zdraví (SDUZ), který je zaměřen na prevenci v oblasti orálního zdraví, se letos podílí více partnerů, vzdělávacích institucí a sdružení než v předchozích ročnících. To je příslibem dalšího zkvalitnění a rozšíření projektu, který Česká stomatologická komora řídí a koordinuje už řadu let.