LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vzdělávací středisko ČSK vás zve na jarní stomatologická fóra v Praze a v Ostravě (PSF, OSF), tradiční celodenní vzdělávací akce (9.00 – 16.15 hod.). Součástí bude také výstava dentálních firem.

PSF + OSF

Společný program

  • Novinky z ministerstev a pojišťoven. Na obou akcích bude ranní blok věnován aktuálním otázkám. V Praze vystoupí doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a MUDr. Robert Houba, Ph.D., kterého v Ostravě vystřídá právník Mgr. Jiří Slavík.
  • Fokální infekce – Nový algoritmus péče. V odpoledním bloku – stejně jako na podzimním fóru v Brně (viz str. 8) – přednášející z jednotlivých medicínských oborů představí závěry mezioborové pracovní skupiny, která se touto problematikou pod vedením ČSK dlouhodobě zabývá. Za stomatologii vystoupí MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., a doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., za kardiochirurgii doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, za ortopedii MUDr. Vladislav Barták, Ph.D.

Speciální témata Praha

  • Redukce preparace v nepřímých keramických náhradách – Kde jsou limity? Paul Gerlóczy, D.M.D. (Maďarsko)
    Pražské stomatologické fórum poprvé se zahraničním hostem! Uznávaný autor patří ke špičkám estetické stomatologie. Řadu let působil na Kalifornské státní univerzitě a v soukromé praxi v Los Angeles, v současnosti vyučuje na maďarských univerzitách. Přednáška bude simultánně překládána do češtiny.
  • Komplikace v souvislosti s extrakcemi zubů a jejich řešení. Doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.

Speciální témata Ostrava

  • MUOS – Medicínsky nevysvětlitelné obtíže ve stomatologii, hrozba i příležitost. Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
  • Pacient versus lékař. MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.

Program a registrace na PSF a OSF:

www.dent.cz (Vzdělávání/Kalendář akcí)

 

Paul Gerlóczy, D.M.D., který patří ke špičkám estetické stomatologie, vystoupí v březnu na Pražském stomatologickém fóru.